Familie opstellingen 

Bij je familie hoor je altijd. En hoe harder je, je best doet om er niet meer bij te horen des te meer je aan je familie gebonden bent. Wanneer je als kind geboren wordt binnen jou familie, bestaande uit je biologische ouders, broers, zussen, tantes, ooms en al je voorouders ben je met hen verbonden. En alles wat in al deze generaties heeft plaats gevonden en de impact die dat al dan niet gehad heeft, is ook in jou terecht gekomen, heeft je als het ware gevormd. 

Gebeurtenissen van lang geleden kunnen door het systeem heen sijpelen en zo ook in jou terecht komen. Bij gebeurtenissen kan je denken aan: criminaliteit, abortus, ongeboren of vroeg overleden kinderen, (seksueel) misbruik, emigratie, abortus.. Eigenlijk al dat gene wat impact heeft op iemands leven. De ene keer is de invloed hiervan groot, de andere keer minimaal en nauwelijks merkbaar. 

Wil je graag meer inzicht in (onbewuste) patronen? Loop je ergens tegenaan en kan je niet goed ontdekken waar dat aan ligt? Een familie opstelling is een van de vele mogelijkheden om hier naar te kijken.  

Familie opstellingen kunnen inzicht geven in patronen die zich onder de oppervlakte en veelal in het on(der)bewuste af spelen. 


Leden van een familiesysteem worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen, representanten.
Het is dus niet nodig om je hele familie mee te brengen naar een workshop.  
De representanten stellen zich vanuit een innerlijke beweging op in de ruimte en geven daarmee informatie over het systeem van de cliënt. Hoe dat precies werkt is lastig te verklaren maar dat het werkt, is al uit vele opstellingen gebleken. 

Naast dat er gekeken kan worden naar persoonlijke vragen en/of thema's kan er kan er ook gekeken worden naar de zorg(en) die je hebt over je kind(eren) en/of jou/jullie gezin.

Je kan je aanmelden voor een individuele sessie of voor een workshop. Tijdens een workshop komt iedereen die zich heeft opgegeven voor een vraag aan de beurt. 

Individuele consulten zijn op afspraak, de workshops vinden plaats op geplande data (zie data workshops). 

Er zijn vier plekken voor het inbrengen van een vraag, de overige plekken worden ingevuld door representanten.