Algemene voorwaarden

Wu Wei coaching
Sarah Teunissen
Kluinweg 6A 
7341 PC Beemte-Broekland (nabij Apeldoorn noord) 
www.wuweicoacing.nl
contact via het contact formulier op deze website. 

Deze algemene voorwaarden gelden wanneer je bent ingeschreven voor workshop, coaching,  of training aangeboden door Wu Wei coaching.

Definities 

Deelnemer: De persoon die deelneemt aan een activiteit.
Activiteit: Een scholing of dienstverlening (opleiding, training, workshop e.d.) die wordt aangeboden door Wu Wei coaching. 1 op 1 intervisie valt onder coaching.
Overeenkomst: De overeenkomst gaat in wanneer de  deelnemer zich inschrijft via het contactformulier op www.wuweicoaching.nl
Opstelling: Een familieopstelling is een werkvorm waarmee je inzicht kan krijgen in 'datgene' waar jij tegen aanloopt, iets waar je last van hebt in de breedste zin van het woord. Middels een opstelling kan zichtbaar worden waar dit z'n oorsprong vindt en kan er beweging komen in 'datgene' waar jij tegen aanloopt.
Representant: Een representant is iemand die zich beschikbaar stelt om binnen een opstelling een persoon te vertegenwoordigen.
Andere partij: Een persoon, groep, organisatie of bedrijf welke Wu Wei coaching inhuurt voor het verzorgen van een workshop, training of coaching. 

Artikel 1: Veiligheid, integriteit en privacy

1.1    Welzijn en veiligheid van de deelnemer: De trainer heeft ervaring met het begeleiden van individuen en groepen. De trainer vindt het belangrijk om de veiligheid en integriteit van de deelnemer(s) te waarborgen. Wel blijft iedere deelnemer ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en veiligheid.
De trainer en coach van Wu Wei coaching is Sarah Teunissen, wanneer een andere trainer aanwezig is bij een activiteit georganiseerd door Wu Wei coaching brengt Wu Wei coaching de deelnemer daarvan tijdig op de hoogte.
1.2    Geheimhouding trainer: De trainer gegarandeerd dat alles wat in vertrouwen door de deelnemer(s) tijdens een training, workshop of coaching gedeeld wordt, met het respect en vertrouwen wordt behandeld.
De trainer/coach van Wu Wei coaching hanteert zwijgplicht. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden, tenzij de deelnemer hier zelf om vraagt. Dit geldt ook voor externe trainers.
1.3    Integriteit deelnemer: De persoonlijke informatie die gedeeld wordt door deelnemers, de opstellingen die plaatsvinden en de processen die gedurende een training, workshop of coaching plaats vinden zijn privé. Er wordt ook van de deelnemers verwacht daar niet met derden over te spreken. Deelnemers zijn wel vrij om te spreken over hun eigen ervaringen maar nooit met naam en/of toenaam over processen, opstellingen en inzichten van andere deelnemers
1.4    Uitwisseling contactgegevens:  Er worden nooit gegevens van deelnemers door Wu Wei coaching uitgewisseld met andere deelnemers, trainers of instituten/praktijken. Tenzij alle betrokkenen hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht en daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
1.5    Wu Wei coaching respecteert je privacy en je keuzes en zorgt voor de beveiliging van je gegevens.
1.6    Het is niet toegestaan om foto's, video's en/of geluidsopnames te maken tijdens activiteiten georganiseerd door Wu Wei coaching.
1.7    Zie de privacyverklaring voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens (te vinden in de footer van de website).


 Artikel 2: Workshop familieopstellingen 

2.1    BTW:  21%
2.2    Uiterlijke betaling: Je betaling moet binnen de betaaltermijn (zie factuur) op de aangegeven wijze zijn voldaan. Je betaling is ook de garantie voor je plaats in de workshop.
2.3    Een meerdaagse workshop :  Je betaling moet binnen de betaaltermijn (zie factuur) op de aangegeven wijze zijn voldaan. De betaling is ook de garantie voor je plaats in de workshop.
Wanneer je één (of meerdere) van de dagen niet aanwezig kan zijn, wordt geen restitutie verleend. Gemiste dagen zijn niet in te halen.
2.4    Deelname aan een workshop : Als je je deelname aan een workshop wilt verplaatsen naar een andere datum, dan kan dit eenmalig kosteloos worden verplaatst. Dit kan alleen als er aan de  onderstaande voorwaarden is voldaan:
a.      De factuur moet betaald zijn.
b.      Het verzoek voor verplaatsing moet tenminste 4 weken voor aanvang per e-mail /schriftelijk worden ingediend.
c.      Bij een verplaatsverzoek korter dan 4 weken, maar niet korter dan 8 dagen voor aanvang van de betreffende workshop, wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht tenzij de vrijgekomen plaats weer kan worden ingevuld. In dat geval kan je kosteloos verplaatsen.
d.      Bij 7 dagen of korter voor aanvang van de workshop kan er niet meer worden verplaatst.
e.       Een 2e keer verplaatsen van dezelfde workshop kan niet. De factuur wordt dan gecrediteerd en de bijbehorende administratiekosten (€15,-) zullen worden gerekend en moeten worden betaald door de deelnemer.
2.5    Annulering : Een annulering dient altijd per e-mail / schriftelijk te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst als annuleringsdatum geldt.
a.      Binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst (inschrijving) kun je deze kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren. Deze bedenktijd vervalt na 14 dagen of op het moment dat je daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt. Is je aanmelding korter dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit gelden direct 2.5 b, c of d.
b.      Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de workshop worden administratiekosten van à € 15,- gerekend.
c.      Bij annulering tussen 4 weken en 8 dagen voor aanvang van de workshop wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
d.      Wanneer je 7 dagen of korter voor aanvang van de workshop annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en ben je het hele bedrag verschuldigd. 


Artikel 3: Representanten

3.1     BTW:  21%
3.2     Uiterlijke betaling:  Je betaling moet binnen de betaaltermijn (zie factuur) op de aangegeven wijze zijn voldaan. Je betaling is ook de garantie voor je plaats in de workshop. 

3.4     Zonder berichtgeving niet aanwezig: Wanneer je bent aangemeld en staat ingeschreven als representant en je bent zonder dit te laten weten afwezig, dan wordt deze dag (of worden deze dagen) in rekening gebracht. Restitutie is dan niet mogelijk.

3.5    Annuleren representant: Je deelname als representant dient altijd per e-mail / schriftelijk te gebeuren, de datum van ontvangst geldt dan als de annuleringsdatum geldt. 

a.      Binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst (inschrijving) kun je deze kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren. Deze bedenktijd vervalt na 14 dagen of op het moment dat je daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt.  

Is je aanmelding korter dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit gelden direct 3.5 b of c. 

b.      Wanneer je tot 8 dagen voor aanvang van de workshop je deelname als representant annuleert, en deze deelname niet (éénmaal kosteloos) verplaatst naar een andere datum, dan krijgt je het bedrag retour, met aftrek van administratiekosten à € 15,-.

c.      Wanneer je 7 dagen of korter voor aanvang van de workshop je deelname als representant annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en ben je het gehele bedrag verschuldigd. 


Artikel 4: Individuele systemische coaching particulieren (betaling en annuleren)

4.1   BTW:  21%
4.2    Betaling: Een coaching-afspraak wordt van te voren gefactureerd. Je betaling moet binnen de betaaltermijn (zie factuur) op de aangegeven wijze zijn voldaan.
4.3    Een afspraak voor individuele coaching verplaatsen: Mocht je onverwacht toch niet kunnen, geef het dan op tijd door (bij voorkeur via e-mail). We kijken dan of we de afspraak kunnen verplaatsen naar een ander moment. Dit kan tot maximaal 48 uur van tevoren (tijdens werkdagen). Latere meldingen worden behandeld als een annulering en de volledige kosten zijn dan verschuldigd. Het recht op een teruggave vervalt dan.
4.4    Annulering individuele coaching:
a.      Binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst (afspraak) kun je deze kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren. Je hebt dan recht op een volledige teruggave van de betaalde kosten. Deze bedenktijd vervalt na 14 dagen of op het moment dat je daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt. Maak je de afspraak korter dan 14 dagen van te voren vervalt deze voorwaarden en gelden direct onderstaande voorwaarden (4.4 b en c).
b.      Afspraken die later dan 14 dagen na het maken van de afspraak, en tot 48 uur van tevoren (tijdens werkdagen) worden geannuleerd; hiervan wordt het bedrag teruggestort minus administratie- en reserveringskosten à € 25,-.
c.      Afspraken die korter dan 48 uur van tevoren worden geannuleerd, worden volledig in rekening gebracht. Het recht op een teruggave vervalt dan.


 

Artikel 5: Wu Wei coaching inhuren

5.1    Hieronder vallen alle workshops, trainingen, les/intervisie dagen waar Wu Wei coaching voor ingehuurd wordt. Onderling wordt schriftelijk afgestemd wie waar verantwoordelijk voor is.
5.2     BTW:  21% 
5.3    Nadat de wensen van de betreffende partij zijn doorgesproken en in kaart gebracht, zal Wu Wei coaching een voorstel op maat uitbrengen voor de gewenste diensten. Na akkoord op dit voorstel, gaat de betreffende partij ook akkoord met de algemene voorwaarden en wordt een afspraak ingepland voor de uitvoering van de gewenste diensten.
5.4    Betaling:  De betaling moet binnen de betaaltermijn (zie factuur) op de aangegeven wijze zijn voldaan. 

5.5    Annulering:
a.      Tot 14 dagen voor de uitvoering van de diensten is het mogelijk om de afspraak kosteloos annuleren, zonder opgaaf van reden.
b.      Bij annulering vanaf 14 dagen tot 8 dagen van tevoren, dan brengt Wu Wei coaching 50 procent van de afgesproken prijs in rekening.
c.      Bij annulering 7 dagen van tevoren of korter, is Wu Wei coaching genoodzaakt het volledig afgesproken bedrag in rekening te brengen.


Artikel 6: Klachten

6.1    Klachten: Heb je klachten over een training, workshop of coaching of over de trainer(s) en kom je er in mondeling overleg met de betrokken trainer(s) of coach niet uit, dan kun je jouw klacht per e-mail aan ons sturen. Je klacht wordt volledig vertrouwelijk behandeld.
6.2    Klacht in behandeling: Wu Wei coaching neemt jouw klacht zo snel mogelijk in behandeling, met een uiterlijke termijn van 3 weken.
6.3    Derde partij: Wu Wei coaching zal er alles aan doen om naar tevredenheid van alle partijen tot een oplossing te komen. Mocht dit ondanks alle inspanningen niet lukken, dan betrekt Wu Wei coaching een derde, onafhankelijke partij om hierin een bindend oordeel te vellen.
6.4    Bemiddelingskosten: Wanneer een derde partij moet worden ingeschakeld, dan komen de bemiddelingskosten voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld.
6.5    Afhandelingstermijn: Mocht de behandeling van een klacht langere tijd gaan innemen dan verwacht, dan zullen wij je daarvan binnen de eerst gestelde termijn op de hoogte brengen en een nieuwe termijn aangeven waarbinnen je de afhandeling kunt verwachten.


Deze algemene voorwaarden gelden per 01-01-2024 - deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande versies.*

* Wu Wei coaching is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de cliënt besproken.